Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding van voorwaarden:

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van “aigeneratorporn.com” (hierna “de Website” genoemd), gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden (waarnaar wordt verwezen als de “Voorwaarden”). Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, gebruik de Website dan niet.

2. Website-inhoud:

“Aigeneratorporn.com” is een platform dat recensies en informatie biedt over verschillende websites voor volwassenen. Wij beheren geen sites die op ons platform staan ​​vermeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op deze sites van derden wordt gehost. We streven ernaar gebruikers op te leiden en te informeren door middel van inzichten, beoordelingen en informatie over deze andere sites.

3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker:

U bent verantwoordelijk voor het verantwoord en ethisch gebruiken van de informatie op “de Website”. Dit omvat het naleven van uw lokale wet- en regelgeving, het naleven van de servicevoorwaarden voor inhoud voor volwassenen en het respecteren van de privacy van anderen. Ethisch gedrag en verantwoordelijk gebruik van onlinebronnen zijn essentieel voor het handhaven van een respectvolle en veilige onlineomgeving.

4. Naleving van wetten:

Gebruikers van de Website zijn ervoor verantwoordelijk dat zij voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van onze website en de inhoud ervan. Dit omvat wetten met betrekking tot inhoud voor volwassenen, gedrag en het delen van inhoud. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van de relevante wetten door een gebruiker. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Leeftijd en toestemming van de gebruiker:

U moet de wettelijke leeftijd hebben om toegang te krijgen tot expliciete inhoud op de website.

6. Auteursrecht en DMCA:

Stel dat u de eigenaar van het auteursrecht of een agent daarvan bent en van mening bent dat de inhoud op “aigeneratorporn.com” inbreuk maakt op uw auteursrechten. In dat geval kunt u een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Raadpleeg onze DMCA-kennisgeving en ons auteursrechtbeleid voor gedetailleerde informatie over het melden van inbreuk op het auteursrecht.

7. Nauwkeurigheid en wijzigingen van de inhoud:

“Aigeneratorporn.com” streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op onze website te verstrekken. Vanwege de aard van de sites die we beoordelen, moeten sommige gegevens mogelijk worden bijgewerkt.

8. Disclaimer van goedkeuring:

Recensies en vermeldingen van websites op “aigeneratorporn.com” zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en amusementsdoeleinden. We onderschrijven de inhoud, acties of het beleid van de websites die worden beoordeeld niet. De geuite standpunten zijn gebaseerd op onze bijdragers en worden niet beschouwd als goedkeuringen.

De aanwezigheid van een recensie van een website op “aigeneratorporn.com” mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als een garantie voor de kwaliteit, wettigheid, veiligheid of naleving van specifieke normen van de website. We beweren niet dat we de nauwkeurigheid, wettigheid of authenticiteit van de inhoud, diensten of praktijken van de websites die in onze beoordelingen voorkomen, onderschrijven of certificeren.

We moedigen gebruikers aan om weloverwogen beslissingen te nemen over entertainment voor volwassenen, met het oog op nauwkeurigheid en relevantie.

Deze “Disclaimer van goedkeuring” is bedoeld om de transparantie te behouden en ervoor te zorgen dat gebruikers de aard en het doel van onze beoordelingen begrijpen. Het onderstreept het feit dat we niet de volledige inhoud, acties of het beleid van de websites die we beoordelen onderschrijven. Gebruikers moeten de informatie op “aigeneratorporn.com” gebruiken om geïnformeerd te worden voordat ze met hun onderzoek beginnen en conclusies trekken.

9. Niet-goedkeuring van illegale inhoud:

“Aigeneratorporn.com” wijst expliciet elke goedkeuring of ondersteuning af voor illegale inhoud, inclusief maar niet beperkt tot kinderpornografie, inhoud zonder wederzijds goedvinden of materiaal dat in strijd is met nationale en internationale wet- en regelgeving. Het is gebruikers ten strengste verboden dergelijke illegale inhoud te openen, te delen of te promoten op de beoordeelde websites die op de Website staan ​​vermeld.

Wij verbinden ons ertoe de relevante wet- en regelgeving na te leven en volledig samen te werken met de wetshandhaving als er vermoedelijke illegale activiteiten ontstaan. Gebruikers die zich bezighouden met illegale inhoud of deze promoten op de beoordeelde websites, zullen worden gerapporteerd aan de bevoegde autoriteiten. Wij staan ​​het gebruik van de website voor hulp bij onwettige activiteiten niet toe.

10. Ethische en sociale verantwoordelijkheid:

Bij “aigeneratorporn.com” streven we ernaar de hoogste ethische en sociale verantwoordelijkheidsnormen van de entertainmentindustrie voor volwassenen te handhaven. De waardigheid, instemming en rechten van individuen moeten worden gerespecteerd. We tolereren niet-consensuele of onethische inhoud. Onze beoordelingen zijn uitsluitend bedoeld om gebruikers te informeren of te vermaken en zijn geen weerspiegeling van de overtuigingen van de website.

We moedigen verantwoorde consumptie van inhoud voor volwassenen aan en ondersteunen initiatieven die de veiligheid, toestemming en legaliteit in de branche bevorderen. Wij geloven in een positieve reactie op seks en entertainment voor volwassenen, met praktijken die ethisch, respectvol en legaal zijn. Gebruikers van “aigeneratorporn.com” worden aangemoedigd om op verantwoorde wijze met de inhoud om te gaan. Als u illegale inhoud ziet op de beoordeelde websites, laat het ons dan weten zodat we actie kunnen ondernemen.

11. Feedback en geschillenbeslechting:

Bij “aigeneratorporn.com” waarderen we de feedback en zorgen van onze gebruikers en moedigen we open communicatie aan. We willen een veilige en respectvolle omgeving bieden voor al onze gebruikers. Jouw inzichten helpen ons de kwaliteit van ons platform en onze beoordelingen te verbeteren en tegelijkertijd een respectvolle omgeving te behouden. Om ervoor te zorgen dat eventuele problemen efficiënt worden aangepakt, hebben we de volgende procedures voor feedback en geschillenbeslechting opgesteld:

  • Feedback: Wij stellen uw inbreng op prijs als u onnauwkeurigheden of problemen tegenkomt of als u constructieve feedback heeft over onze beoordelingen. Geef feedback via de knop ‘beoordeling rapporteren’ op de beoordelingspagina van elke website op ons platform. Uw feedback zorgt ervoor dat we alle gebruikers op een plezierige manier nauwkeurige informatie kunnen bieden.
  • Geschillenbeslechting: In het geval van geschillen die voortvloeien uit de inhoud op “aigeneratorporn.com”, geven wij de voorkeur aan minnelijke oplossingen en staan ​​we open voor dialoog, bemiddeling en andere niet-litigieuze methoden voor geschillenbeslechting. Wij doen er alles aan om eventuele gegronde zorgen snel en eerlijk aan te pakken.

12. Links en advertenties van derden:

“Aigeneratorporn.com” kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites en nemen geen verantwoordelijkheid voor de praktijken van deze websites van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites. Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze websites van derden te lezen om er zeker van te zijn dat u legaal met de inhoud omgaat.

13. Openbaarmaking van advertenties en sponsoring:

“Aigeneratorporn.com” kan advertenties en sponsoring bevatten. De site ontvangt een vergoeding voor sommige van deze advertenties en sponsoring. We doen er alles aan om advertenties te identificeren en te scheiden van redactionele inhoud. Onze inhoud kan verwijzingen of links bevatten naar producten of diensten van onze sponsors of adverteerders. We behouden echter redactionele onafhankelijkheid en onze adverteerders of sponsors hebben geen invloed op onze recensies, meningen en beoordelingen. Dergelijke relaties impliceren geen goedkeuring van producten of diensten.

14. Beschikbaarheid en onderbrekingen:

Hoewel er inspanningen zullen worden geleverd om de beschikbaarheid van de website te behouden, moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat er af en toe onderbrekingen kunnen optreden.

15. Vrijwaring:

Door gebruik te maken van “aigeneratorporn.com” gaan gebruikers ermee akkoord de website, de exploitanten en de bijdragers ervan te vrijwaren van eventuele claims, aansprakelijkheden, verliezen of schade die voortkomen uit hun gebruik of misbruik van het platform. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, geschillen, juridische claims of vermeende schendingen van onze Servicevoorwaarden of toepasselijke wetten.

We moedigen alle gebruikers aan om zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving. Uw gebruik van de Website betekent dat u akkoord gaat met deze vrijwaringsclausule. Alle acties die op het platform worden ondernomen, worden uitgevoerd binnen de grenzen van de wet en in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden. Deze vrijwaringsbepaling helpt een respectvolle en veilige onlineomgeving voor alle gebruikers te behouden.

16. Beperking van aansprakelijkheid:

In geen geval zal “aigeneratorporn.com” aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op de website.

17. Garantiedisclaimer:

“Aigeneratorporn.com” wordt aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet -inbreuk. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, voor zover toegestaan ​​door de wet.

We beweren niet dat de website of de gehoste inhoud vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. We geven ook geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud, diensten, software, tekst, afbeeldingen en links die worden aangeboden op of via het gebruik van “aigeneratorporn.com.”

Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van “aigeneratorporn.com” of via of van de dienst, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden wordt vermeld.

Uw gebruik van de website is uitsluitend op eigen risico. We raden gebruikers aan onderzoek te doen en voorzichtig te zijn bij het gebruik van de website en het omgaan met inhoud.

18. Wijziging van inhoud:

Naar eigen goeddunken behouden wij ons het recht voor om enig onderdeel van “aigeneratorporn.com” op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Dit omvat wijzigingen in de inhoud, beschikbaarheid of functionaliteit van de website. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de service.

19. Disclaimer voor typografische fouten:

Hoewel “aigeneratorporn.com” ernaar streeft nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, omdat we links naar websites van derden hebben, kunnen er af en toe onnauwkeurigheden in onze inhoud voorkomen, zoals prijzen, aanbiedingen en beschrijvingen van de beoordeelde websites . Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen op onze website.

20. Taal en vertaling:

“aigeneratorporn.com” kan inhoud in meerdere talen aanbieden voor het gemak van onze gebruikers. Deze vertalingen zijn echter een dienst en wij kunnen de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. De Engelse versie van onze website en de Algemene Voorwaarden zijn de definitieve versie en prevaleren boven eventuele discrepanties of verschillen in de vertaalde inhoud. Gebruikers wordt geadviseerd de Engelse versie te raadplegen voor de meest nauwkeurige en actuele informatie.

21. Wijzigingen Algemene Voorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bijgewerkte versies van de Voorwaarden worden op de Website geplaatst. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

22. Toepasselijk recht:

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van Italië, en eventuele geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Italië.

23. Datum van herziening:

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 22/01/2023. We kunnen deze Voorwaarden op elk moment bijwerken en gebruikers aanmoedigen om ze regelmatig te bekijken. Deze datum weerspiegelt de nieuwste versie van onze Algemene Voorwaarden. Door “aigeneratorporn.com” te blijven gebruiken nadat er herzieningen zijn aangebracht, gaan gebruikers ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte Voorwaarden.

Contact Informatie:

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden,
Neem contact met ons op via info@aigeneratorporn.com